Ateliê de artes e esculturas.
O logo foi desenvolvido com base no estilo das esculturas do artista.